Gården har siden 1999 været drevet som økologisk landbrug med dyrevelfærd på et meget højt niveau.

Skotsk højlandskvæg

Alle vores kreaturer lever på friland hele året og slagtes nænsomt på marken efter dyrlægetilsyn, så dyrene ikke skal transporteres forud for slagtningen. 


Får og lam

Får og lam lever på friland hele året og lamene slagtes nænsomt efter kort transport fra Helsinge til det økologisk godkendte slagteri i Slangerup. Skindene garves økologisk i Sverige, og sælges i vores gårdbutik.

Æglæggende høns

Vores økologiske æglæggende høns lever i en stor stal med dybstrøelse og redekasser og udgang til stor eng.

Honning

Fra vores ca. 20 bifamilier slynger vi fra foråret til sensommeren honning med smag, der varierer med årstidens blomster. 

Velfærdsgrise

I foråret 2017 etablerer vi en lille besætning af økologiske frilandsgrise, som vil blive opdrættet i mobile hytter med løbegårde på friland.

Grøntsager

Vi har startet vores egen produktion af økologiske grøntsager, som vi sælger fra vores gårdbutik.