Samtidig med etableringen af vores egen besætning af økologiske grise starter vi produktionen af mobile hytter med løbegårde med henblik på at salg af disse til andre landbrug.

Hytterne forsynes med foderautomater og vand samt med en motor drevet af solceller. Hytterne kan hverdag flyttes et lille stykke på marken, så grisene i løbegårdene altid har jord med frisk græs og rødder at rode i og spise. Dyrevelfærdsmæssigt er det en optimal måde at opdrætte grise på, idet hytterne og løbegårdene giver grisene god plads og mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd.

På hjemmesiden www.mobilefarming.dk vil du kunne læse mere om hytterne til opdræt af økologiske frilandsgrise.